Chyliczanki

Kiedy pierwszy raz trafiłem na ten termin, zupełni nic mi nie powiedział, a jeśli już chwilę się zastanowiłem, to nadal nic.

A zaczęło się jak zwykle, od wertowania archiwów pod kątem nazwy miasta w odmianach, po nazwiskach itp…

I tak trafiłem na informację, że jedną z nich była np. Anna Grossowa, z Hansów, zamieszkała w okresie międzywojnia w domu, przy ulicy Kilińskiego 47… swoją drogą to tak trochę pomiędzy willą (piękną, choć strasznie zaniedbaną) Hansów a narożnym domem z reklamą kamieniarza Grossa. O przypadku chyba nie ma mowy, prawda?

Inną z nich była pani, o równie znanym nazwisku, nawet może bardziej, mianowicie Zofia Loth, z Kindlerów, zamieszkała wówczas pod jednym z bardziej znanych adresów do dziś… przy Zamkowej 26 😉

Dokument wspomina jeszcze trzecią pabianiczankę o nazwisku Kwiramowa Eugenja, ze Skupińskich, zamieszkałą pod adresem ul. Łaskiej 27. Dziś jest tam chyba myjka samochodowa…

Kim były Chyliczkanki?

Uczennicami. Prywatnej polskiej szkoły pod carskim zaborem.

Ze zbiorów Biblioteki Jagiellońskiej

Słów kilka o samej założycielce:

Cecylia Plater-Zyberkówna była córką hrabiego Kazimierza Plater-Zyberka (1808–1876) oraz Ludwiki z Borewiczów (1814-1866). Początkowo kształciła się w domu rodzinnym w majątku Schlossberg w Kurlandii, następnie w szkole Sióstr Sacré Cœur w Poznaniu. W latach 1879-1880 wyjechała do Paryża, gdzie uczęszczała do szkoły rzemiosł. Po powrocie do kraju osiadła w Warszawie, gdzie zdobyła tytuł mistrzowski w cechu krawieckim. (…)

W 1883 roku założyła szkołę rękodzielniczą dla dziewcząt. Powstałe przy niej (w 1886 roku) gimnazjum żeńskie przekształciło się z czasem (1917) w pełnoprawną szkołę średnią, reaktywowaną w 1993 roku jako Liceum Ogólnokształcące im. Cecylii Plater-Zyberkówny. Drugą ze szkół założonych przez Cecylię Plater-Zyberkównę była (w 1891 roku) szkoła gospodarstwa wiejskiego w Chyliczkach, działająca początkowo pod nazwą Zakładu Gospodarczego w Chyliczkach, później przekształcona w Szkołę Żeńską Gospodarstwa Wiejskiego, a następnie w Liceum Gospodarstwa Wiejskiego w Chyliczkach. Szkoła ta istnieje do dziś, od 2019 roku jako Zespół Szkół Nr 3 im. Cecylii Plater-Zyberkówny w Piasecznie. Cecylia Plater-Zyberk organizowała ponadto liczne kursy zawodowe, między innymi z zakresu pedagogiki i księgowości.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cecylia_Plater-Zyberk

I to w zasadzie była by cała wiadomość.

Czemu więc wspominam o tym?

Ano temu, że kiedy się czyta o co bardziej znacznych nazwiskach, to czyta się o panach. Pan taki, pan owaki, pan fabrykant, pastor, ksiądz, nauczyciel… a o ich paniach mało co wiadomo. Zwykle robiły za tło rodzinne, pozornie nijakie, nieobecne w życiu zarysach biograficznych, nie robiły nic, poza rodzeniem i wychowywaniem dzieci… A tu proszę. kto by pomyślał… One jednak coś robiły 😉

Miały swoje zainteresowania, uczęszczały do szkół, zdobywały umiejętności i wiedzę… O polskich szkołach pod zaborem w zasadzie nigdy mi w szkole nie mówiono, potem też się z tym nie spotykałem w publikacjach, dlatego zaskoczyła mnie ta działalność i to właśnie poprowadzona przez kobietę.

I nie! To nie seksizm przeze mnie przemawia. To zaskoczenie. I podziw.

Dodatkowym zaskoczenie jest fakt, że jej szkoła nadal działa. mało która „zawodówka” może pochwalić się korzeniami jeszcze z lat 80-tych XIX wieku, o ile w ogóle jakaś…

Jeśli więc pominąć lekturę o rodzie Kruschów, to w zasadzie… jest coś więcej o innych rodzinach, z których dało by się wyczytać o ich żeńskim pionie rodzinnym? Nie wiem. Ale przynajmniej teraz wiem coś więcej 🙂

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *