Gościnnie

W pierwotnym założeniu strona ta miała zawierać tylko i wyłącznie moje dokumenty oraz przemyślenia, jednak potrzeba podzielenia się również innymi materiałami wymusza niejako wydzielenie osobnego miejsca na tematy „nie moje”. Stąd ten dział tekstów gościnnych, których autorem nie będę ja lub w jakimś stopniu współtworzyłem.